Zapraszamy do wzięcia udziału w Przeglądzie Polskiej Piosenki Rozrywkowej!
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00. Kartę zgłoszeń oraz potrzebne dokumenty do pobrania w biurze ośrodka.

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

ul. Dworcowa  9

56-215 Niechlów

tel.  (65) 544 21 95

Biuro: gok@niechlow.pl
Dyrektor p.o. Dyrektor Katarzyna Kurdek
e-mail: dyrektor.gok@niechlow.pl